מקווה נשים בית הכנסת בית אל

בלנית:
מאדאם טיטי חליאווה / הרבנית רחל לחיאני

בתיאום מראש בלבד

מאדאם טיטי חליאווה
212666-573471

הרבנית רחל לחיאני
212657-824741

40000 Boulevard Mohamed Zerktouni, Marrakech, Morocco
+212657824741