בית הכנסת בית אל שכונת גיליז’

תפילות יום חול
שחרית - 8.00
מנחה - 19.30
ערבית - 19.50

תפילות שבת
ערב שבת: 19.30 מנחה וערבית
שחרית: 9.00
מנחה סעודה שלישית: 18.30
ערבית: בצאת השבת

40000 Boulevard Mohamed Zerktouni, Marrakech, Morocco
+212-5244-48754