זמני היום במרקש

שבת, י״ד סיון ה׳תשפ״ג (03/06/2023)
זריחת החמה
6:27
סזק״ש מג״א
9:16
סזק״ש אדה״ז
9:57
סז״ת גר״א
11:09
חצות היום
13:30
מנחה גדולה
14:05
שקיעת החמה
20:33
צאת הכוכבים
21:03
זמני השבת הקרובה (פרשת נשא 03/06/2023)
כניסת שבת
20:15
יציאת שבת
21:15