מקווה נשים בית הכנסת בית אל

Responsable (balanit) du Mikvé:
מאדאם טיטי חליאווה / הרבנית רחל לחיאני
40000 Boulevard Mohamed Zerktouni, Marrakech, Morocco
+212657824741