בית הכנסת בית אל שכונת גיליז – ” Beit El ” Gueliz

Cha’harit : 08h00 

Min’ha suivi de Arvit

19h30 : du dimanche au jeudi

Les offices de Chabbat :

– Vendredi soir, Min’ha à l’heure de l’entrée de Chabbat, suivi de Kabalat Chabbat et Arvit
–  Samedi matin, début de la Téfila à 09h00
– Min’ha de Chabbat, environ 2h00 avant la fin de Chabbat, suivi de la Séoudah Chélichit jusqu’à la fin de Chabbat.

40000 Boulevard Mohamed Zerktouni, Marrakech, Morocco
+212-5244-48754