בית הכנסת אלפאסיין במלאח

תפילת ערבית ערב שבת בלבד!!
באב מלאח, בצמוד למשפחת חליאווה.
מנחה וערבית ערב שבת - בכניסת השבת.

J298+V6H, Marrakesh 40000, Morocco
+212-613-720067